Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 9, 2018

När man har levt med någon i ett par år har man oftast upptäckt en (eller ett par..) dåliga ovanor hos den andra. I det här avsnittet avslöjar vi för varandra vilka saker vi stör oss på - en av oss lämnar tomma förpackningar i skåpen och den andra skottar sjukt slarvigt. Vem gör vad? Och hur hanterar man dåliga ovanor hos sin partner egentligen - utan att bli tokig?!