Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 28, 2018

Varför lägger Markus alltid visparna i fel låda och varför måste Amanda planera allt så noga? I det här pilotavsnittet berättar vi om vilka vi är. Markus pratar om när han åt anklever till lunch och vad han menar när han säger att man ska krokodilrulla sig genom livet. Vi pratar också om våra olika...