Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 30, 2018

Från graviditetens första tecken tills idag. Hur skiljer det sig egentligen att vara mamma och pappa till ett barn? Har livet som förälder blivit som vi trodde innan? Och vilken film är det egentligen Markus tar uppfostringsråd från?